Tomáš Sčensný

VIsual designer

Som všestranný grafický dizajnér so skúsenosťami v online aj príprave tlačových výstupov. Grafike sa venujem už od roku 2014. Odvtedy som externe spolupracoval s viac než dvoma desiatkami spokojných klientov.

Preferujem minimalistický prístup, ale vždy hľadím na konkrétne zadanie a potreby klienta. Aj vďaka vzdelaniu v odbore grafiky a neskôr mediálnej komunikácie sa snažím k práci pristupovať komplexne a s presahom do príbuzných odvetví.

Mojím cieľom je priniesť Vašej vizuálnej komunikácií estetický a zároveň funkčný úžitok.

pracovné skúsenosti

Pracovné
skúsenosti

2019 - 2023

Taktik vydavateľstvo

Newslettre & Web UI
Social media
Príprava publikácií

REMOTE

2018 - 2023

Portál
megatrener

Social media
Newslettre
Web UI

REMOTE

2015 - 2017

Šperky
eshop

Retuš šperkov
Príprava bannerov
Newslettre

REMOTE

ovládam:

Základnými nástrojmi sú pre mňa appky Adobe Cloud, ktoré ovládam na profesionálnej úrovni. Skúsenosti mám aj s prácou v redakčnom systéme Wordpress s nadstavbou Elementor.

Okrem vyššie spomenutého pracujem pri tvorbe user interface aj so softvérom Figma alebo Adobe XD.

vzdelanie

Mgr. štúdium

ŽILINSKÁ
UNIVERZITA

Fakulta humanitných vied
Mediálne a komunikačné štúdiá

2019 - 2021

Bc. štúdium

Žilinská
univerzita

Fakulta humanitných vied
Knižnično-informačné štúdiá

2016 - 2019

Stredná škola

Stredná odborná
škola Technická

Grafik digitálných médií

2012 - 2016

Google UX Design Professional

V júni 2023 som absolvoval kurz UX dizajnu, vďaka ktorému som si rozšíril vedomosti a zručnosti v oblasti user experience dizajnu. Samotný kurz je akreditovaný samotným Googlom a skladal sa so siedmych modulov rozdelených podľa tém a postupnosti UX dizajnového procesu.