Koľko stojí grafika?

Hodinová sadzba

Hlavnou náplňou mojej práce je vytváranie kreatívnych riešení, ktorých časová náročnosť sa vie projekt od projektu veľmi líšiť.

Preto sa riadim podľa hodinovej sadzby, vo výške 20 €. Vždy je účtovaný len skutočný čas, ktorý som venoval Vášmu projektu.

Reporty a prehľadnosť

Pri každom výstupe máte k dispozícii prehľadný časový report, ktorý Vám jasne ukáže koľko času som venoval jednotlivým úlohám a aké náklady sú s nimi spojené.

Aby som pre každého klienta zabezpečili čo najväčšiu transparentnosť, využívam nástroj Clockify, pomocou ktorého meriam čas strávený pri práci na Vašom projekte.

Okrem iného máte možnosť v reálnom čase sledovať, koľko času príprava grafiky zabrala.

Ako prebieha spolupráca?

Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia je vždy zadarmo. Jedná sa o dôležitý krok k tomu aby som dokázal porozumieť vašim požiadavkám, cieľom a rozsahu projektu. 

Bude to mail, telefonát, virtuálne či osobné stretnutie? Preferovaný spôsob komunikácie je vždy podľa potrieb klienta :)

Cenová ponuka

Dôležité je pochopiť potreby klienta a podľa toho aj alokovať čas potrebný na splnenie zadania. 

Na základe toho pripravím cenovú ponuku podľa času, ktorý si dizajnové riešenie bude vyžadovať. Po schválení rozpočtu začínam pracovať na návrhu riešenia…

Návrh riešenia

Po konzultácii sa zaoberám definovaním a riešením konkrétneho problému s dôrazom na to, voči akej cieľovej skupine budeme komunikovať. 

V tejto fáze vznikajú prvé koncepty návrhu, ktoré si po vzájomnom feedbacku schválime, alebo upravíme. Pokračujeme v spolupráci.

Odovzdanie projektu

Pripravím finálny dizajn. Či už sa jedná o tlačové výstupy, webové sídlo alebo inú online grafiku. V prípade potreby sa pred odovzdaním zapracujú korektúry.

Spoločne s výstupom dodám časový report, na ktorom si môžete transparentne pozrieť ako dlho trvali jednotlivé úkony.