Megatrener

Vizuálna komunikácia

Megatrener je portál určený pre sprostredkovanie kontaktu medzi trénerom a klientom, ktorý vznikol v roku 2017. V súčasnosti na portály ponúka svoje služby takmer 400 trénerov.

Jedná sa o dlhodobú úlohu v budovaní kontinuálnej vizuálnej identity naprieč sociálnymi médiami, webovým rozhraním a ostatnými kanálmi ako newslettre či produkciou tlačených výstupov.

Kategória: Vizuálna komunikácia

Klient: Megatrener

Realizované: 2018 – Doteraz

Typografia
a farebnosť

Montserrat - bold
Montserrat - light
#B8CC33
#333333
#FFFFFF
Previous slide
Next slide

ikony

Ikony kategórií článkov na blogu.

stories

Okrem rôznych statických formátov sme na sociálne média spoločne s tímom Megatrener pripravovali aj animovaný obsah pre promovanie aktivít portálu.

Animácie boli pripravené pomocou softvéru Adobe After Effects, doplnené o autorské a stock video snímky.