Ochrana osobných údajov

Na webovej stránke zhromažďujeme informácie slúžiace pre analytické účely a účely komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre komunikáciu medzi poskytovateľom služieb (Mgr. Tomáš Sčensný) a klientom. Kontaktné údaje klienta nebudú poskytované bez vysloveného súhlasu žiadnej tretej strane.

Získané údaje prostredníctvom kontaktného formulára budú použité na nasledovné účely:

  • Komunikáciu nevyhnutnú k spracovaniu požiadavky klienta
  • Vybavovanie požiadaviek klienta vrátene nezávažných konzultácií

Práva dotknutej osoby

Dotknutou osobou sa rozumie používateľ webového sídla, ktorého osobné údaje sa spracovávajú. Každá dotknutá osoba má práva vyplývajúce z aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 18/2018 Z. z.

Každá dotknutá osoba má:

  • Právo na prístup k údajom
  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo namietať
  • Právo odvolať súhlas
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Cookies

Na webovom sídle používame súbory cookies, ktoré stránka uloží do Vášho webového prehliadača. Súbory cookies nám pomáhajú poskytovať, pre Vás lepšiu užívateľskú skúsenosť pri interakcii s webovým sídlom.

Pri návšteve webového sídla je každý návštevník upozornení o ukladaní súborov cookies do jeho zariadenia. Potvrdením tohto súhlasu a prehliadaním webového sídla dáva užívateľ súhlas s ukladaním cookies do jeho zariadenia.

Uložené súbory cookies máte možnosť kedykoľvek vymazať v nastaveniach Vášho webového prehliadača.

Cookies sú používané na zabezpečenie plnej funkcionality webových stránok a na zber anonymizovaných analytických údajov prostredníctvom služby Google Analytics.

Vložený obsah z iných webových stránok

Stránky na tomto webovom sídle môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať ďalšie osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. V prípade vloženého obsahu sa podmienky používania riadia zásadami ochrany súkromia podľa pravidiel poskytovateľa konkrétneho obsahu.